لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجهء امريکا در اسرائيل - 2004-11-21


کولن پاول وزير خارجه امريکا امروز يکشنبه براي انجام مذاکراتي با مامورين اسرائيل وفلسطيني وارد اسرائيل ميشود.

کولن پاول وزير خارجه امريکا امروز يکشنبه براي انجام مذاکراتي با مامورين اسرائيل وفلسطيني روي احياي عمليه به بن بست رسيدهءصلح شرق ميانه وارد اسرائيل ميشود.

قرار است بروز دوشنبه پاول بطور جداگانه با مقامات هر دو جانب در حالي ملاقات نمايد که فلسطيني ها براي انتخابات روز نهم ماه جنوري آمادگي ميگيرند.

رو زنامه هاي اسرائيلي ميگويند احتمال ميرود که وزير خارجه امريکا از اسرائيل بخواهد تا بخاطر کمک در انتخابات و سهولت در عمليه راي دهي قوايش را از شهر هاي فلسطيين خارج نمايد.

هنوز اسرائيل نگفته که جهت سهوليت در انتخابات فلسطيني ها چه پلانهايي را در نظردارد.

وزراي خارجه روسيه و ساير کشور هاي اروپايي نيز بحيث بخشي از مساعي صلح بدنبال مرگ ياسر عرفات رهبر ديرينهء فلسطيني ها ، قرار است در هفته آينده وارد منطقه شوند.

XS
SM
MD
LG