لینک های دسترسی

صدراعظم پاکستان ميگويد که صلح با هند مربوط به کشمير است - 2004-11-24


شوکت عزيز ، صدراعظم پاکستان ميگويد که پيشرفت در مذاکرات با هند مربوط به پيشرفت در حل منازعه کشمير است. شوکت عزيز امروز چهارشنبه در دهلي اين مطلب را بعد از مداکره با من موهن سنگه همتاي هندي خود به خبرنگاران اظهار کرد. عزيز گفت پاکستان معتقد است تا» موضوع اساسي کشمير « بايد مورد بحث قرار بگيرد و پيشرفت در متباقي موضوعات صورت خواهد گرفت.

دهلي جديد ميگويد که بهبودی بيشتر در مناسبات بين دو همسايه داراي سلاح ذروي ، نبايد کاملا به معضله کشمير که از دهه ها موجود است متکي باشد.

شوکت عزيز که روز سه شنبه به دهلي جديد مواصلت کردو با نتورسنگه وزير خارجه هند و رهبران جدائي طلبان مسلمان کشمير هند ملاقات نمود.

صدراعظم پاکستان از هند ديدن ميکند که بخشي از مسافرتش به کشور هاي جنوب آسيا ، بحيث رئيس فعلي انجمن کشور هاي جنوب آسيا براي همکاري منطقوي ميباشد.

XS
SM
MD
LG