لینک های دسترسی

روز شکر گزاري در ايالات متحده - 2004-11-25


امروز مليون ها امريکائي از روز شکر گزاري تجليل ميکنند. درين روز خانواده ها و دوستان جمع شده و بخاطر نعماتي که براي شان ارزاني شده، شکرگزاري ميکنند.

در شهرها و شهرک هاي سراسر ايلات متحده روز شکر گزاري با برگزاري رسم گذشت ها، جمع آوري اعانه براي محتاجين و صرف گوشت فيل مرغ تجليل ميگردد.

در شهر نيويارک، مغازه بزرگ ميسيز رسم گذشت مشهور سالانه خود را براه مياندازد. ده ها بالون غول پيکر از کرکترهاي کارتون براي اطفال در جاده مشهور برادوي رسم گذشت ميکنند.

روز شکر گزاري هر روز در آخرين پنجشنبه ماه نومبر برگزار ميشود. روز شکر گزاري در سال ۱۶۲۱ براي اولين بار توسط اولين ساکنين اروپائي همراه با سرخ پوستان محل يکجا بتجليل از محصولات زراعتي برگزار شدذه بود.

در سال هاي اخير اين روز آغاز خريداري تحفه براي تجليل از روز ميلاد مسيح پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG