لینک های دسترسی

Breaking News

ظاهراً برما آزادي زندانيان را از سر گرفته است. - 2004-11-25


چنين بنظر ميرسد که حکومت نظامي برما آزادي زندانيان را طبق وعده بعد از تاخير چند روزه از سر گرفته است.

ژورناليستان امروز در رنگون گفتند آنها زندانيان را ديدند که از زندان عمده انسين در رنگون آزاد ميشدند. ظاهراً آنها اولين کساني بودند که بعد از آزادي چند صد نفر بروز جمعه گذشته، آزاد ميشوند.

حکومت هفته گذشته اعلام کرد که در حدود ۴۰۰۰ زنداني را که بناحق توسط دستگاه استخبارات ملي آن کشورحبس شده اند، آزاد ميکند. دستگاه استخبارات اخيراً لغو گرديد. گفته ميشود صرف يک تعداد محدود کساني که هفته گذشته آزاد شدند، ناراضيان سياسي بوده اند.

منابع در پايتخت برما به VOAگفتند يکي ازانهائي که انتظار ميرود آزاد شود، وين تين، يک مشاور ارشد سابق آنگ سان سوچي رهبر مخالفين حکومت است. وين تين در سال ۱۹۸۹ زنداني شد و ۷۴ سال عمر دارد.

آنگ سان سوچي در منزلش نظر بند است.

XS
SM
MD
LG