لینک های دسترسی

Breaking News

عزيمت آخرين گروگانهاي آزاد شده از افغانستان - 2004-11-28


آخرين دو کارمند ملل متحد که بعداز هفته ها اسارت در افغانستان رها گرديدند آنکشوررا ترک کرده اند . انيتا فلانيگن از آيرلندشمالي و شقيب حبيبي از کاسوو صبح امروز ذريعه يک طياره ملل متحد کابل را ترک گفتند . يک سخنگوي ملل متحدگفت اين خانم ها قبل بر پيوستن به جمع خانواده هايشان براي چند روز در محلي استراحت خواهند کرد. انجيلو نيانو از فيليپبن در هفته قبل به کشوراش عودت نمود . شرايط رها شان هنوز تائييد نشده است . حکومت افغانستان ميگويد اختطاف کنندگان سارقين بوده و موکداً مي گويد با آنها معامله اي نشده است . معهذا جيش المسلين ، که يک گروه وابسته به طالبان است و ادعاي اختطاف اين اشخاص را کرده بود ميگويد مقامات افغان حاضرشدند در بدل رهائي گروگانها زندانيان طالب رارها سازند .

XS
SM
MD
LG