لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  صدراعظم اوکراين  از محکمه  عالي  براي  ملغي ساختن  نتايج  انتخابات - 2004-12-01


ويکتور يانو کويچ صدراعظم اوکراين که طرفدار ماسکو ميباشد از محکمه عالي آنکشور تقاضا کرده که نتايج دور دوم انتخابات ماه گذشته رياست جمهوري راملغي اعلام کند.

يانو کويچ اندکي بعد از آن اين تقاضا را بعمل آورد که اعضاي پارلمان اوکراين در يک راي دهي سري پيشنهادي را براي راي عدم اعتماد به حکومت او با تفاوت اندک آراء تصويب کردند.

معلوم نيست که ليونيد کوچما رئيس جمهور که دوره خدمت او به انجام ميرسد اين تصميم تائيد خواهد کرد يا نه زيرا بدون تائيد او نافذ بوده نميتواند.

قبل بر آن کوچما ابراز نظر نمودکه انتخابات رياست جمهوري کاملاً دو باره داير شود نه اينکه دور دوام تکرار گردد.

در عين زمان اعضاي پارلمان اوکراين در وادگاه يانو کويچ در شرق اوکراين همه پرسي را درمورد خود مختاري اين منطقه در نهم جنوري تعين کرده اند.

مامورين يانو کويچ برنده دور دوم انتخابات را در بيست و يکم نومبر برنده اعلام کردند ولي ويکتور يو شينکو کانديد مخالفين که از طرفدار غرب است اين انتخابات را فريبکارانه خواند و راي مجدد را تقاضا کرده است.

هزاران نفر از حاميان او به پشتيباني او در کيف مظاهره کرده اند. وساطت کنندگان اروپاهي و روسي در کوشش براي حل اين بحران در کيف هستند.

XS
SM
MD
LG