لینک های دسترسی

Breaking News

بقول  يک ملاي  ايراني توقف  فعاليتهاي  ذروي  ايران مؤقتي است. - 2004-12-03


يک ملاي ارشد ايران ميگويد التواي پروگرام ذروي ايران مؤقتي است. علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور سابق ايران به نماز گزاران روزجمعه گفت ايران ميتواند طي شش ماه غني ساختن يورانيوم را از سر گيرد.

رفسنجاني رئيس شوراي تشخيص مصلحت نظام که حکم نهائي قوانين ميباشد گفت ايران حق غني ساختن يورانيوم را در سطوح پائيني براي مواد سوخت دستگاه توليد برق ذروي دارد. قبل بر آن درين هفته اداره بين المللي انرژي ذروي نگذاشت ايران به شوراي امنيت ملل متنحد جهت وضع تعزيرات احتمالي راجع شود. اين اقدام بعد از آن صورت گرفت که ايران به التواي پروگرام ذروي اش موافقه کرد.

ايالات متحده ايران را به تعقيب مخفيانه انکشاف سلاح ذروي متهم ميسازد.

XS
SM
MD
LG