لینک های دسترسی

Breaking News

ختم اجتماع  بزرگ مسلمانها در بنگله ديش - 2004-12-05


بيش از دو ميليون مسلمان جهان ميعاد اداي نما ز و دعا خواني دسته جمعي سه روزه شانرا دربرون داکه ،پايتخت بنگله ديش، براي تامين شدن صلح و هم آهنگي به پايان رسانيدند در ايبن اجتماع بزرگ که بداخل خيمه ها آغاز يافت علما ي اسلامي لايات قرآني را تلاوت کرده وگفتند قرآن مخالف خشونت و رونق دهدنه صلح است . گذارشگران ازد اکه ميگويند حدود ۵٫۰۰۰ عالم ديني از ۶۷ کشور مسلکان جهان در اين رويداد بزرگ که بنام بسوا اجتماع ياد مي گرد شرکتداشتند . اين بزروتريت اجتماع وگرده آئي مسلمانها بع از اءجتماع کبير مسلمانها در هنگوام حج در مکه معضمه است . علمايدين اسلام از مسلمانها تقاضا کردند خط حرتمحمد مططفي را که خشونترا در در همه اشکال آن رد و از آن انصراف جست تا در بين قبايل در حال جنگ عربستان صلح را برقرار سازد تعقيبو دنبال کنند .

XS
SM
MD
LG