لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج درماسکو بمقابل  اصلاحات سياسي پوتين - 2004-12-12


بيش از يک هزار تن به عنوان احتجاج مقابل اصلاحات جنجال برانگيز او در نظام سياسي روسيه در ميدان سرخ ماسکو جمع شده اند . احتجاج کنندگان گفتند آن پلانهاي پوتين يک گام به عقب ازديموکراسي و يک تزئيد در زمامداري مستبدانه را ميرساند . در فرصتي که احتجاج کنندگان براي تحليل از روز قانون اساسي روسيه جمع شده بودند پوتين لايحه را تصويب و به آن ارزش قانوني داد که به رئيس جمهور اجازه ميدهد کساني راکه قادر به مبارزه براي مقام گورنري اند تعين کند . يکي ديگراز پيشنهاد هاي پوتين ، که هدف آن از بين بردن انتخابات مستقيم قانون گذاران ملي است، نيز محتملاً طرف تصويب پارلمان قرار خواهد گرفت . کريملن ميگويد براي تقويه امنيت در فرجام حمله دهشت افگني بر مکتب بيلتسن ، که باعث هلاکت ۳۳۰ نفر شد ، به اين تغييرات ضرورت است . منتقدين ميگويند پوتين قدرت از حد زيادي را در حکومت فدرالي و متدين آن متمرکز ميسازد .

XS
SM
MD
LG