لینک های دسترسی

Breaking News

وزير پلان افغانستان بعد از انتقاد از سازمان هاي غير دولتي، استعفي داد. - 2004-12-13


يک وزير کابينه افغانستان که گروه هاي کمک خارجي را به مصرف پول بالاي موترها و خانه هاي گرانبها متهم کرده بود، بخاطر مناقشه اي که ايجاد شده بود، استعفي داده است. رمضان بشردوست، وزير پلان بروز دوشنبه بعد ازان استعفي داد که حامد کرزي، رئيس جمهور اقدامات او را در جهت مسدود کردن همه دفاتر کمک خارجي و سازمان هاي خيريه، رد کرد. چندين عضو کابينه حامد کرزي باوجود نگراني ها در مورد فساد اداري، از کشورهاي کمک دهنده تقاضا کرده اند تا قسمت بيشتر کمک هاي خود را از طريق وزارت خانه هاي افغانستان بفرستند. اما رمضان بشردوست در روزهاي اخير بصورت علني گروه هاي کمک دهنده را به مصرف مليارد ها دالر بنفع خود شان، متهم ميکرد. حامد کرزي رئيس جمهور قبلاً از يک حمله لفظي قبلي اين وزير دوري جسته بود. او گفت اين مصارف بيجاي گروه هاي کمک دهنده حملات تندروان را تشويق ميکند که در سال جاري بيش از ۳۰ کارمند کمک بشري را هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG