لینک های دسترسی

عدم موجوديت  علايمي از  بد رفتاري  با زندانيان تحت  توقيف  نظاميان ايالات متحده  در افغانستان  - 2004-12-15


نظاميان ايالات متحده در افغانستان ميگويند تفتيشهاي از مراکز توقيف علايمي از بد رفتاري با زندانيان در چند ماه گذشته نيافته است. جگرن مارک مک کين نطاق نظامي ايالات متحده در افغانستان امروز در کابل به خبر نگاران گفت اين تفتيشها که در ماه مي بعمل آمد تنها بر شاريط موجوده تحقيق نمود و تحقيقاتي در مورد حوادث قبلي نبوده است. قبل بر آن درني هفته وزارت دفاع ايالات متحده اعتراف نمود که بر مرگ هشت زنداني در توقيف نظاميان در افغانستان تحقيق کرده است. مامورين وزارت دفاع فهرست اين هشت نفر را بعد از آن نشر کردند که يک گروه مدافع حقوق بشر گفت به اين عقيده است که بعضي از اين مرگها در رديف قتلهاي ادعا شده و يا قتل نفس قرار ميگيرد. گروه مدافع حقوق بشر بنام نظارت بر حقوق بشر در نامه سر گشاده به دانالد رمز فلد وزير دفاع ايالات متحده گفته است اين قضايا نا کامي حکومت ايالات متحده را براي برايجاد مسؤليت در برابر بر بد رفتاري ها نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG