لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مهم سران در بروکسل آغاز ميشود. - 2004-12-16


رهبران اتحاديه اروپابرای يک کنفرانس مهم دو روزه که قسماً شموليت ترکيه به اتحاديه دران مورد بحث قرار ميگيرد، به بروکسل مواصلت ميکنند.

قبلاً هوزي منويل بروسو، رئيس کميسيون اتحاديه اروپا امروز از ترکيه خواستار شد تا حکومت جزيره منقسم قبرص را برسميت بشناسد که عضو اتحاديه اروپاست. صرف ترکيه با بخش ترکي نژاد قبرص ارتباط دارد.

تاسوس پاپادوپولوس، رئيس جمهور يوناني نژاد قبرص گفت حکومتش کوشش زياد بخرچ خواهد داد تا شناسائي رسمي ترکيه را بدست آورد.

در عين زمان، رجب طيب اردوان، صدراعظم ترکيه در بروکسل با روساي دول و حکومات اتحاديه اروپا صحبت تلفوني کرد.

چندين کشور اتحاديه اروپا بخاطر سابقه حقوق بشر انقره و موضوع قبرص در مورد شموليت ترکيه نگراني دارند.

در يک انکشاف ديگر، گروه خبرنگاران بدون سرحد که يک گروه مدافع حقوق خبرنگاران است بروز پنجشنبه گفت ترکيه هنوز هم با معيارهاي آزادي مطبوعات اروپا سازگار نيست. اين گروه با مذاکرات با ترکيه روي عضويت به اتحاديه اروپا مخالفت نکرده و يا عليه عضويت سفارش ننموده است.

XS
SM
MD
LG