لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات پارلماني در ترکمنستان - 2004-12-19


مردم درترکمنستان ، جمهوريت پيشين اتحاد شوري سابق، امروز يکشنيبه در يک انتخابات پارلماني يک حزبي راي ميدهند . براي کسب ۵۰ کرسي پارلماني اين جمهوري آسياي مرکزي، ۱۳۱ تن داوطلب شده اند . همه اين افراد وابسته به حزب بر سر قدررت ديموکراتيک ترکمنستان اند که يگانه حزب ثبت نام شده برهبري سپر مرداد نياززوف رئيس جمهور آن کشور است . نيازوف بر اين دولت داراي گاز زياد براي تقريباً ۲۰ سال حکمراني کرده و يک کيش شخصيت پرستي قوي را در اطراف خود بوجود آورده است . پارلمان ترکمنستان در سال ۱۹۹۹ سپرمراد نيازوف را رئيس جمهور عمري آنکشور اعلام کرد . براي نظارت از اين انتخابات از هيچ ناظر بين المللي دعوت بعمل نيامده است . نيازوف در برابر تقاضاها براي اصلاخات ديموکراتيک و اقتصادي مقاومت کرده و از هنگامي که گفته شد توطهه اي براي قتل او در کاربوده ناراضيان را سرکوب کرده است . مامورين انتخاباتي ترکمنستان ميگويند شرکت مردم در انتخابات در نيم روز ببيشتراز ۶۰درطد بوده اما گذار هاي خيبري مشعراست که نمراکز راي تقريباً خالي اند .

XS
SM
MD
LG