لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمه اسلاميست تندرو در ترکيه بتعويق افتاد - 2004-12-20


يک محکمه در ترکيه، محاکمه يک اسلاميست تندرو را که بخيانت ملي متهم است تا ماه اپريل بتعويق انداخت. متين کپلان که به خليفه کولون معروف است با اتهامات کوشش جهت برانداختن نظم قانوني ترکيه مقابل ميباشد. او بفعاليت هايي متهم است که شامل دسيسه ادعا شده اصابت دادن يک طياره به مقبره کمال اتاترک، مؤسس نظام غير مذهبي ترکيه ميباشد. در جريان آغاز امروزي محاکمه متهم گفت مخالف دهشت افگني است و در هيچ نوع فعاليت دهشت افگني دست نداشته است. متين کپلان در ماه اکتوبر از آلمان به ترکيه مسترد گرديد. او در آلمان دوره زندان خود را باتهام تحريک پيروانش جهت قتل يک رقيب سپري ميکرد. گروه او بنام دولت خلافت براي ايجاد يک حکومت اسلامي فعاليت ميکند که در آلمان منع قرار داده شده است.

XS
SM
MD
LG