لینک های دسترسی

Breaking News

کانديدان رياست جمهوري اوکراين مناظره ميکنند. - 2004-12-20


قرار است دو کانديد رياست جمهوري اوکراين شش روز قبل از انتخابات در يگانه مناظره اشتراک کنند. اين دور نهائي انتخابات را محکمه عالي اوکراين هدايت داده بود. اين مناظره که مستقيماً توسط تلويزيون نشر ميشود در کيف داير خواهد شد و دران ويکتور يوشنکو، رهبر مخالفين و ويکتور يانوکوويچ، صدراعظم، کانديد دلخواه ماسکو اشتراک کنند. بعد ازانکه محکمه عالي اوکراين ماه گذشته نتيجه انتخابات را که دران دست بازي و تقلب وسيع صورت گرفته بود و يوکانوويچ برنده اعلام شده بود، منسوخ اعلام کرداين دو کانديد در يک مبارزه تفرقه انگيز براي رياست جمهوري درگير هستند. در جريان مناظره اين دو کانديد قادر خواهند بود از همديگر سؤال کنند که از مقابله قبلي شان تفاوت عمده دارد. در مناظره اول آنها صرف ميتوانستند بيانات خود را قرائت کنند. مناظره امروزي اولين ملاقات بين يوشنکو و ياکونوويچ از زمان تائيد مسموم شدن رهبر مخالفين بوسيله زهر داياکسين در چندماه پيش است. اين موضوع را داکتران در هالند تائيد کردند.

XS
SM
MD
LG