لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم سوزانيدن جسد ناراسيما راو صدراعظم هند . - 2004-12-25


جسد ناراسيما راو صدراعظم سابق هند دو روز بعد از درگذشت او به عمر ۸۳ سالگي درشهر جنوبي حيدراباد هند با اداي احترام دولتي کامل سوزانيده شد. منموهان سينگ صدرااعظم برحال هند و ساير رجال سياسي آنکشور در مراسم سوزانيدن جسد او درپايخت ايالت اوتار پراديش ، زادگاه اش ، شرکت کردند . سينگ در دهه ۹۰ در حکومت ناراسيما راو به حيث وزير خزاين ايفاي وظيفه کرد و اين در هنگامي بود که دو شخصيت اصلااحات اقتصادي بازار آزاد را در هند پياده کردند .

راو، به تعقيب بقتل رسيدن راجيف گاندي در ۱۹۹۱، مقام صدارت هند را بعهده گرفت و تا سال ۱۹۹۶ در آن عهده ايفاي وظيفه کرد . او در سال ۱۹۷۷ به عضويت در پارلمان هند انتخاب شد و در بين سالهاي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹ وزارت خانه هاي خارجه و دفاع هند رابه عهده گرفت . صدراعظم سابق هند دو هفته قبل ، معروض به حمله قلبي شد . .

XS
SM
MD
LG