لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات  رهبر کورياي شمالي  - 2004-12-25


کيک جونگ ايل ، رهبر کورياي شمالي ميگويد کشور اش پلاني براي حمله بر کورياي جنوبي ندارد . راديوي رسمي پيونگ يانگ امروز شنبه بوقت محل تبصره اي را نشر و در آن از قول کيم گفت يک جنگ ديگر در کوريا از جانب کورياي شمالي نه بلکه با يک حمله ازسمت جنوب براه خواهد افتد . اين تبصره کورياي جنوبي را به تسليحات در امر تدارک و اخذ آمادگي براي يک حمله مرتبه ايالات متحده متهم ميسازد .

آژانس يونهپ کورياي جنوبي بخشي از اين تبصره را پخش کرد اما در مورد اينکه کيم چه وقت و در کجا اين تبصره را نمود تفصيل نداد . کورياي شمالي واشنگتن و سيو ل را از سالها قبل بدين سو متهم ساخته که طرح حمله بر شمال رادارند . کورياي شمالي از اين تهديد خيالي منحيث بهانه براي در پبيش گيري پروگرام اسلحه زروي استفاده کرده است .

XS
SM
MD
LG