لینک های دسترسی

هفت فلسطيني توسط قواي اسرائيل بقتل رسيد. - 2004-12-30


حزب حاکمه لکود اسرائيل با حزب مخالف خود يعني حزب کارگر توافق نموده تا يک حکومت وحدت را تشکيل دهند. بموجب اين توافق، شيمون پيريز، رهبر حزب کارگر معاون اريل شرون صدراعظم خواهد بود. در حکومت جديد که ممکن است اوائل هفته آينده اعلام شود شيمون پيريز و ايهود اولمرت وزير مربوط حزب ليکود عهده هاي معاونيت صدارت را خواهند داشت. مذاکرات روي ايجاد ائتلاف بعد ازان آغاز يافت که بعضي از اعضاي حزب لکود در سال جاري روي خروج مجوزه اسرائيل از باريکه غزه حکومت شرون را ترک کردند. در عين زمان، اسرائيل ميگويد عساکر آن کشور طي حمله اي بمنظور متوقف ساختن حملات هاوان و راکت بر مسکونه هاي يهودي مجاور آن ، حد اقل پنج فلسطيني را کشته اند. اسرائيل ميگويد همه کساني که در کمپ پناه گزينان خان يونس کشته شدند تندروان مظنون بودند. اما کارمندان صحي فلسطين ميگويند حد اقل يکي از قربانيان يک نوجوان ملکي بود.

XS
SM
MD
LG