لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات ناشي از زلزله و امواج عظيم بحري در آسيا به ۱۲۵ هزار بلند رفت. - 2004-12-31


کارمندان امدادي عجله ميکنند تا از شيوع امراض در بين کساني که از زلزله زير آب و امواج عظيم ناشي ازان جان بسلامت بردندو تعداد تلفات آن به ۱۲۵ هزار رسيده، جلوگيري کنند. تنها اندونيزيا از هلاکت ۸۰ هزار نفر گزارش داد. تعداد تلفات اين مصيبت در سري لانکا از ۲۸ هزار نفر تجاوز کرد و هند گزارش ميدهد که حد اقل ۷۷۰۰ نفر هلاک شده اند. يان انگلند انسجام دهنده کمک هاي ملل متحد ميگويد امراضي چون کولرا و محرقه شايد تعداد تلفات را دو برابر سازد، پس در قسمت رسانيدن آب آشاميدني، مواد غذائي و مواد طبي به مصيبت رسيدگان عجله صورت ميگيرد. کشتي هاي ايالات متحده و ساير کشورها بسوي منطقه روان هستند و ارسال کمک و انتقال متخصصين از طريق هوا نيز ادامه دارد. ولي توزيع مواد هنوز هم مشکل است. در سري لانکا امروز باران هاي شديد مانع ديگري را بوجود آورده است. در عين زمان رهبران جهان هفته آينده در اندونيزيا جمع ميشوند تا در مورد مصيبت جنوب آسيا کنفرانس اضطراري اي راداير کنند. رهبران اروپائي نيز کوشش ميکنند کنفرانس سران را در ماه جنوري داير نمايند.

XS
SM
MD
LG