لینک های دسترسی

کشته  شدن  والي  بغداد  و ده نفر  ديگر  در عراق - 2005-01-04


گروهي برهبري ابو مط}ب الزرقاوي يک متحد القاعده مسؤليت قتل امروزي والي بغداد را ادعا کرد. اين ادعا که آناً تصديق شده نتوانست در يک صفحه کمپيوتري ظاهر گرديد که معمولاً مورد استفاده گروه هاي شورشي قرار دارد. اين گروه علي الحيدري والي بغداد را متهم نموده که يکي از عُمال امريکا بود. افراد مسلح علي الحيدري و محافظ اورا زماني بقتل رسانيدند که از ناحيه حّريه بغداد بسواري موتر ميگذشت. در يک حمله جداگانه يک بم گذار انتحاري لاري مملو از مواد منفجره را بر يک محل تلاشي پوليس در نزديکي منطقه سبز که از آن بشدت حفاظت ميشود تصادم داد و حد اقل ده نفر را کشته و شصت نفر ديگر را زخمي ساخت. يک عسکر امريکائي نيز امروز در اثر انفجار بم تعبيه شده در کنار يک جاده در شمال بغداد کشته و ديگري زخمي گرديد.

XS
SM
MD
LG