لینک های دسترسی

جراحات ۱۲ عسکر اسرائيلي در اثر فير راکت فلسطينيان - 2005-01-05


اردوي اسرائيل ميگويد که ۱۲ عسکر انکشور توسط شليک راکت تندروان فلسطيني در نزديکي سرحد غزه زخمي گرديده اند يک نطاق اردو ميگويد که راکت هابه پايگاه جنوبي اسرائيل در نزديکي شهر صدروت اصابت نمود

گروه تندروان حماس ميگويند که انها به انتقام کشته شدن هفت فلسطيني بروز سه شنبه توسط تانک هاي اسرائيلي در کشتزار هاي توت زميني ، صورت گرفته است

در حادثه جداگانه اسرائيل ميگويد که عساکر يک مرد مسلح فلسطيني را که برانها در محل عبور سرحد حمله نمود کشته اند

درعين زمان ايرئيل شارون ، صدراعظم اسرائيل هوشدار تازه ايرا به مخالفين داخلي خود درقضيه طرح خروج از غزه به نشر رسانيده و گفته است که حکومتش تمام قدرت خود را بکار انداخته و در آخر همين سال مسکونه هاي يهودي نشين را خالي خواهد نمود

تذکرات شارون به تعقيب نارضائتي هاي روزافزون از جانب ساکنين منطقه و ملا هاي دست راستي ميباشد که از عساکر ميخواهند از اوامر تخليه سرپيچي کنند

XS
SM
MD
LG