لینک های دسترسی

Breaking News

طوفانهاي شديد در  شمال اروپا  - 2005-01-09


طوفانهاي شديد در شمال اروپا باعث هلاکت دست کم ده تن و مسود شدن راه هاي مواصلاتي در تمامي منطقه شده است . هواشناسان ، وقوع بارانهاي سنگين ، سيل و باد هاي تند را ، که بروز شنبه در شمال سکانديناويا و همچنان در شمال بريتانيا رخ داد، بدترين درنوع آن طي چندين سال خوانده اند . مقامات ميگويند بروز شنبه در سويدن دست کم شش تن و در دنمارک چهار تن هلاک شدند . بعضي از قربانيان هنگامي جان شانرا از دست دادند که درختان تاب با دو طوفانرا نياورده و بروي موتر هاي آنها افتادند. اوضاع طوفاني همچنان مقامات سکانديناوي را مجبورساخت بسياري از جاده ها ، پل ها و ميدان هاي طياره را بسته و خطوط آهن را نيز موقتاً غير فعال سازند . گذارش شده صد ها هزار نفر از برق محروم شده اند . و در شمال بريتانيا مقامات شهر» کارليسل« براي نجات مردماني که بخاطر سيل برروي سقف عمارات مسکوني شان گير مانده بودند ازهيلي کوپتر استفاده کردند در حاليکه در جنوب »يورک شاير« عمله نجات به جستجوي مردي دوام داده اند که جريان سريع آب اورا برده است . .

XS
SM
MD
LG