لینک های دسترسی

Breaking News

پيروزي  محمود  عباس  در انتخابات  فلسطينيان - 2005-01-10


محمود عباس در انتخابات رياست اداره خود کختار فلسطيني به پيروزي چشمگيري نايل گرديد وحاميان او اميدوار هستند که رهبري او گفت و شنود صلح را با اسرائيل احيا نمايد. مامورين انتخابات فلسطين امروز گفتند محمد عباس شصت و دو اعشاريه سه فيصد آرا را بدست آورده است . نزديک ترين رقيب او مصطفي برغوتي در حدود بيست فيصد آرا را گرفت. مفسرين ميگويند پيروزي نيرومند محمد عباس به او قيموميت خواهد داد که آجنداي خود را براي ايجاد يک دولت مستقل فلسطيني از طريق عدم خشونت پيش ببرد. محمود عباس روز يکشنبه ادعاي پيروزي نمود و اين پيروزي اش را به سلفش ياسر عرفات فقيد وقف نمود.محمد عباس گفت فلسطيني ها بايد اکنون براي بدست آوردن امنيت و حصول آزادي زندانيان فلسطيني در زندانهاي اسرائيل همکاري نمايند. اريل شرون صدراعظم اسرائيل گفت فکر ميکند که محمد عباس کسي است که يمتواند با او کار نمايد . شرون از گفت و نشود با ياسر عرفات ابا ورزيده بود. رئيس جمهور بُش انتخابات فلسطيني را تاريخي خواند.

XS
SM
MD
LG