لینک های دسترسی

اتکاي  رئيس  جمهور بُش  بر  پلان مسير  صلح شرق  ميانه - 2005-01-11


جارج بُش رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد به اتکا بر پلان تحت الحمايه ايالات متحده براي شرق ميانه معروف به پلان مسير صلح که ايجاد يک دولت مستقل فلسطيني را تقاضا دارد، ادامه خواهد اداد. رئيس جمهور بُش در مصاحبه که امروز در روزنامه وال ستريت ژورنال نشر گرديده انتخابات روز يکشنبه را در فلسطين گامي در راستاي صلح در منطقه توصيف کرد.

روز دو شنبه رئيس جمهور به مجحمود عباس رئيس منتخب اداره خود مختار فلسطين تبريک گفته و او را براي مذاکره در مورد عمليه صلح به قصر سفيد دعوت نمود.

XS
SM
MD
LG