لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد کمشنري عالي ملل متحد در مورد بازگشت پناهگزينان افغانستان - 2005-01-12


کمشنر عالي ملل متحد براي پناهگزينان ميگويد که سازمان انموسسه در مورد بازگشت سريع مهاجرين افغان که هنوز در کشور همسايه شان پاکستان بسر ميبرند ، متعهد ميباشد رود لبرز که مشغول بازديد از پاکستان است اين تذکرات را روز سه شنبه در جريان مذاکره با شوکت عزيز ، صدراعظم انکشور اظهار نمود لَبرز گفت که اين سازمان مهاجرين از سقوط طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ به اين طرف به بيش از دو مليون مهاجر افغانستان کمک کرده است تا به ميهن شان بازز گردند شوکت عزيز به جامعه بين المللي اصرار ميورزد که بازسازي را در افغانستان سرعت ببخشند و ميگويد که اين درخور اهميت است که مهاجرين به کشور شان به زندگي عادي بازگشته و در جامعه خود به زودترين وقت ممکن داخل گردند

XS
SM
MD
LG