لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي خامنه ئي از وکلاي  محافظه گرا - 2005-01-25


آيت اله علي خانه ئي رهبر مذهبي ايران از تندروان آن کشور خواسته است از مساعي براي ماخذه و خلع وزراي اصلاح طلب محمد هاتمي دست کشند . آيت اله خامنه ئي در پيام ارسالي اش به اين وکلا گفته است : کشور از اين ماخذات وزراي کابينه ، در حاليکه دوره ماموريت حکوت ايران بدنبال انتخابات تا چند ماه ديگر به انجام ميرسد ، سودي نخواهد برد . پيام خامنه ئي را ، که يک مداخله نادر او در سياسيات کشور بود ، امروز سه شنبه آژانس خبري رسمي ايران نيز پخش کرد. تندروان که اداره پارلمان ايران ر ا در سال قبل بدست گرفتند ،قبلاً » احمد خرم« وزير حمل و نقل و راه سازي رئيس جمهور خاتمي را ماخذه کرده بودند . وکلاي محافظه گراي ايران همچنان تصميم داشتند » حاجي مرتضا« وزير معارف و احياناً »عبدلوحيد مووس لاري وزيرداخله ايرانرا مورد سوال و ماخذه قرار بدهند .

XS
SM
MD
LG