لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايالات متحده بر عراقي ها اصرار ميورزد که در انتخابات روز يکشنبه راي بدهند - 2005-01-26


رئيس جمهور ايالات متحده بر عراقي ها اصرار ميورزد که در انتخابات سرتاسري که بروز يکشنبه دائر ميگردد راي بدهندو دهشت افگني را بمبارزه بطلبندکه انها از جامعه آزاد هراسي ندارند جارج بش اين تذکرات را امروز چهارشنبه در اولين کانفرانس مطبوعاتي خود بعد از شروع کار دور دوم اظهار نمود رئيس جمهور بش انتخابات عراق را » يک لحظه عظيم « در تاريخ انکشور قلمداد کرد . جارج بش اين سوالات را که ايا تشدد دامنه دار در کشور نشانه انست که ديموکراسي در عراق پايدار نخواهد ماند رد کرد ابو مصب زرقاوي دهشت افگني که پوليس در تعقيب وي است سوگند ياد کرده تا جريان راي دهي درانتخابات را بروز سي ام ماه جنوري با حمله بر مراکز راي دهي مختل خواهد ساخت

جارج بش ازکانفرانس مطبوعاتي امروز استفاده کرده و موضوع عمده خطابه روز تحليف را تکرار نموده گفت که وي معتقد است آزادي امريکا آزادي را به خارج توسعه خواهد دا رئيس جمهور امريکا گفت که درنظر دارد به متحدين کمک کند . وي اظهار نمود به چين در مورد وضع حقوق بشر تذکر خواهد داد و از روسيه خواهد خواست تا اصلاحات ديموکراتيک را روي دست گيرد

XS
SM
MD
LG