لینک های دسترسی

Breaking News

خبرنگار بنگلاديشي از نتحيه جراخات ناشي از بم وفات کرد. - 2005-02-11


يک خبرنگار بنگلاديشي که در حمله بم هفته گذشته جراحات شديد برداشته بود، وفات يافت. شيخ بلال الدين احمد، خبرنگار روزنامه سنگرام روز شنبه گذشته توسط انفجاريک بم از فواصل دور در نزديک يک کلوپ مطبوعات در شهر جنوب غربي کهولنا مجروح شده بود. احمد امروز در يک شفاخانه نظامي داکه که بيک ماشين تنفس بسته شده بود، وفات يافت دران انفجار سه ژورناليست ديگر جراحات خفيف برداشتند. کسي مسؤليت اين انفجار را مدعي نشده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد بمنظور احتجاج روي اين واقعه با وزير داخله صحبت کرد. در سال ۲۰۰۳ يک گروه مطبوعاتي بنگلاديش را خطرناک ترين کشور براي ژورناليست ها خوانده بود.

XS
SM
MD
LG