لینک های دسترسی

Breaking News

ادعاي ايران در مورد جاسوسي امريکا از مراکز ذروي انکشور - 2005-02-16


وزير امور ذروي ايران ايالات متحده را به جاسوسي از مراکز ذروي انکشور متهم ميسازد. ايرنا آژانس خبر رساني رسمي ايران از علي يونسي نقل قول ميکند که گفته است ايالات متحده از اقمار مصنوعي و ديگر وسال براي جاسوسي بر ايران از مدت طولاني به اين طرف استفاده ميکند ادر اوايل اين هفته روزنامه واشنگتن پوست گزارش داد که يک وسيله استخباراتي بر فراز ايران از يک سال به اين طرف در پرواز است تاپروگرام هاي ذروي و ديگر کمبود هاي دفاع هوائي ايران را مورد بررسي قرار دهد درعين زمان رئيس اداره امور ذروي ملل متحد ميگويد که هيچگونه مدرکي تا کنون بدست نيامده تا از سؤظن ايالات متحده مبني بر اينکه تهران سلاح ذروي را انکشاف ميدهد ،حمايت کند محمد البرادي ضمن مصاحبه با چهار روزنامه ايالات متحده به شمول واشنگتن پوست ، از ايالات متحده براي سهم گيري در مساعي وسيع تر ديپلوماتيک و مذاکرات روي پروگرامهاي ذروي ايران و کورياي شمالي را تقاضا نموده است

XS
SM
MD
LG