لینک های دسترسی

Breaking News

رمسفلد از ادامه تهديد دهشت افگني هشدار داد. - 2005-02-18


دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا ميگويد ايالات متحده امريکا از اين ناحيه خوشبخت بوده که بعد از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، بر خاک آن هيچ حمله دهشت افگني صورت نگرفته است . وزير دفاع امريکا ميگويد، اطلاعات استخباراتي ايالات متحده ميرساند که تندروان اسلامي يا جهادي هايي که به شبکه دهشت افگني القاعده مر تبط هستند براي يک حمله ديگر عليه اين کشور بسيج شده اند. رمسفلد در جريان شهادت دهي در ي. کانگرس امريکا بروز پنجشنبه گفت کمک هر کشوري براي جمع آوري استخبارات و دوام فشار بالاي گروه هاي دشهت افگن تا اندازه که امکان دارد ضروريست. وزير دفاع امريکا در يک کميته مجلسين سنا و نمايندگان حاضر شده بود تادر مورد در خواست بودجه ۴۱۹ مليارد دالري آن وزارت براي سال آينده ، وهمچنان يک بودجه کمکي يا ضمني قريب ۸۰ مليارد دالر براي سال جاري بحث نمايد تا مصرف فعاليهاي نظامي امريکا در عراق وافغانستان را پرداخت نمايد.

XS
SM
MD
LG