لینک های دسترسی

Breaking News

مشکلات لوژستيکي باعث تاخير در سفر داخلي صدراعظم صوماليا شد. - 2005-02-23


محمد علي گدي، صدراعظم صوماليا سفر بکشورش را بنا بمشکلات لوژستيکي بتعويق انداخته است. اين سفر بخاطري بتعويق افتاد که حکومت نتوانسته طياره اي را بيابد که قادر بفرود آمدن در ميدان هاي هوائي آن کشور باشد. سفر صدراعظم طي چند روز آينده صورت خواهد گرفت. قرار بود سفر صدراعظم که براي نقل مکان کابينه تبعيدي اش از کينيا به صوماليا آمادگي ميگيرد، امروز صورت گيرد. قرار است او جنوب، مرکز و منطقه پنت لند شمال شرقي ديدن کند. متخصصين نظامي از چندين کشور افريقائي قبلاً به صوماليه وارد شده اند تا وضع امنيتي را قبل از ماموريت پيشنهادي حفظ صلح ارزيابي کنند. صوماليه، يک کشور بدو نظم و قانون و آسيب پذير بخشونت بعد از سقوط حکومت در ۱۴ سال قبل توسط قبايل رقيب ادانه ميشد.

XS
SM
MD
LG