لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات بورد اداره  بين اللمللي انرجي زروي ملل متحد  بر پروگرام زروي ايران - 2005-02-28


انتظار مي رود در ملاقات امروز دوشنبله بورد اداراه بين المللي ارنجي زروي ملل متحد بلند پروازي هاي زروي ايران در صدر اجنداي مذاکرات قرار داشته باشد . انتظار برده مي شود بورد گورنران ۳۵ کشور شامل ، که در ويانا تکشيل جلسه داده است ، ازايران بخاطر عدم همکاري با اداره بين المللي انرجي زروي انتقاد کند اماتصميمي را براي وضع تعذير عليه آن کشور اتخاذ نخواهد کرد .

ايالات متحده ، ايران را متهم به انکشاف سلاح هاي زروي ميسازد . تهران اصرار دارد پروگرام زروي آن صرف به مقصد توليد انرجي برق براي نفوس ملکي ايران است . معهذا روز نامه هاي واشنگتن پوست و نيويارک تايمز گذارش ميدهند که تحقيق کنندگان اداره بين المللي اانرژي زروي اخيراً برگه هائي را يافته اند که ايران در سال ۱۹۸۷ مذاکراتي را براي خريداري تکنولوژي زروي با عبد القدير خان متخصص زروي پاکستان آغاز کرده بود . روزنامه امروزي واشنمگتن پوست همچنان گذارش ميدهد مامورين ارشد اداره رئيس جمهوربش به اخد تصميم براي يکجا شدن با اروپا در پيش کش کردن تامينات و انگيزه ها به ايران در بدل توافق براي گذشتن و تسليم دادن پلان هاي انکشاف زروي اسلحه سازي نزديکز شده است . چنين يک اقدام شايد موقف جاري واشنگتن را مبني بر تهديد وضع تعذيرات از جانب ملل متحد معکوس سازد .

XS
SM
MD
LG