لینک های دسترسی

Breaking News

سعي صدراعظم تايلند براي  پياده کردن صلح درآن کشور  - 2005-02-28


تاکسين شيناواترا صدرا اعظم تايلند يکي از اسلاف اش را براي رهبري کميته اي جهت تامين صلح در جنوب آن کشور مقرر کرده که نفوس آنرا مسلمانها تشکيل ميدهند . اين هيات که رهبريآنرا اناند پنييارا چون ، صدراعظم سابق تايلند به عهده دارد ، شامل مامورين حکومتي ، افراد پليس ، عساکر ، اعضاي پارلمان و دهاتيان ولايات ناراتيوات ، پتاني و يالا ميسازند که آماج بيشتر خشونت ناشي از جدائي طلبان مسلمان تايلند قرار گرفته اند . اناند امروز دوشنبه اظهار کرد که گروه سي عضوي وي به نزد مردم خواهد رفت تا معضلات و اشکال شانرا بداند و يکجا با آنها راه هاي حل را بيابد . تاکسين ، صدراعظم تايلند از هنگاميکه دردو هفته پيش اعلام کرد تصميم دارد نگذارد وجوه انکشافي بدهاتي داده شود که بنظر مي رسد جدائي طلبان مسلمانرا حمايت مي کنند، مورد انتقادات قرار گرفته است . کمي بعد از اعلام اين طرح شورشيان اولين موتر مسلح با بم شانرا درجنوب منفجر ساخته و شش تن را به هلاکت رسانيدند . .

XS
SM
MD
LG