لینک های دسترسی

Breaking News

خانم  رئيس  جمهور ايران  به دعوت  خانم  رئيس  جمهور افغانستان  براي بازديد افغانستان  وارد  کابل گرديد.  - 2005-03-01


زهرا صادقي خانم محمد خاتمي رئيس جمهور ايران به دعوت محترمه زينت کرزي خانم رئيس جمهور افغانستان براي بازديد سه روزه از افغانستان وارد کابل گرديد.

XS
SM
MD
LG