لینک های دسترسی

اعتراض وکيل مدافع صدام حسين  - 2005-03-01


يک تن از وکلاي مداف ع صدام حسين ميگويد به او و ساير اعضاي تيم دفاع ازصدام اجازه دسترسي به رهبر سابق عراق داده نمي شود . صياد القصاونيي وکيل مدافع صدام حسين اين تبصره را امروز سه شنبه در جريان مسافرت اش به توکيو بدعوت يک گروه مدني جاپاني نمود . حقوقدان اردني ، که سخنگوي هيات وکلاي مدافع صدام حسين است ، همچنان اظهار کرد محکمه خاص براي پيبشبرد محاکمه رهبران رژيم سابق عراق به اساس مقررات بين الدول تشکيل نيافته و بنا ً قادر نيست يک محاکمه منصفانه را رهبري کند . محکمه تشکيل يافته بروز دوشنله اعلام کرد پنج تن از مدعي عليه ها ، بشمول برادر اندر صدام حسين ، به الزام ارتکاب جنايات عليه بشريت محتاکمه خواهند شد . محکمه تاريخي را براي آن اعلام نکرد . صدام حسين و ۱۱ تن از همکاران ارشد اش ، سال قبل ، براي استماع اوليه الزامات بخاطراعمال شان در تحت رژيم مخلوع به محکمه احضار شدند .

XS
SM
MD
LG