لینک های دسترسی

موقف احزاب اسلامي پاکستان دربرابر مدرسه هاي آن کشور - 2005-03-01


احزاب اسلامي پاکستان اين تقاضا هاي حکومت را براي در پيش گيري اصلاحات مدرسه ها يا مکاتب مذهبي آن کشور ، که فکر مي شود بستر گرم افراط طلبي اند ، بي اهميت خوانده اند . . رئيس جمهور پرويز مشرف توام بادول غربي ادعا مي کنند که برخي از مدرسه هاي پاکستان مجادله مسلحانه را عليه هر کشور و موسسه اي تبليغ ميکنند که ضد اسلام ي پنداشته شوند . اما اعضاي اتحاد احزاب مخالف اسلامي پاکستان يا » مجتهده مجلس عمل « ميگويند به اين تقاضا براي در پيبش گيري اصلاحات مدرسسه ها ضرورت نيست چه به گفته آنها ا ين مکاتب خود قادر به اصلاح خود اند . جنرال مشرف بروز دوشنبه گفت مدرسه ها براي پايان دادن به تعبير وتفسير هاي افراطي ازدين اسلام بايد خودرا بيشتر اصلاح سازند . معهذا سناتور خرشيداحمد يک تن از رهبران اين اتحاد ، ادعاي هاي حکومت پاکستان را رد کرد. او به صداي امريک گفت اداره مشرف براي خشنودي متحدين غ غربي مخصُصاً ايالات متحده ، که دهشت افگنان اسلامي آنرا آماج حملات شان قرارداده اند ، ، سخن از اصلاحات ميزند .

XS
SM
MD
LG