لینک های دسترسی

Breaking News

اجتماع عظيم ضد سوريه مانع عبور و مرور ترافيک در بيروت شد. - 2005-03-14


صدها هزار نفر در حالي که بيرق هاي لبنان را باهتزاز مي آوردند امروز در مرکز بيروت اجتماع نموده، جاده هاي ان شهر را مزدحم ساخته و خواستار خروج قواي سوريه از لبنان و تحقيقات کامل در قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق آن کشور شدند.

تعداد مظاهره کنندگان رسماً تخمين نشده ولي شاهدان عيني ميگويند تعداد مردمي که در مظاهرات امروزي اشتراک کردند مساوي به تعداد مردمي بود که در مظاهرات بطرفداري از سوريه اشتراک کرده بودند و شايد هم ازان تجاوز کرده باشد.

مخالفين دمشق و حکومت طرفدار سوريه بيروت را مسؤل قتل حريري ميخوانند ولي هر دو حکومت هر نوع دست داشتن در قتل را تکذيب مينمايند.

مظاهرات ضد سوريه باعث تقاضاي يک تعداد حکومات خارجي از سوريه يمنظور خاتمه بخشيدن به حضور سي ساله اش در لبنان شده است.

شاهدان عيني ميگويند بعضي از عساکر سوريه قبلاً لبنان را ترک کرده اند. دو وزير حکومت سوريه ميگويند يک کميسيون نظامي مشترک سوريه و لبنان بتاريخ هفتم اپريل تشکيل جلسه داده و در مورد جزئيات خروج قوا تصميم خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG