لینک های دسترسی

جناحهاي فلسطيني در مورد دوام متارکه موافقه کردند. - 2005-03-17


جناحهاي فلسطيني موافقه کردند تا بدل توقف حملات اسرائيل و آزادي زندانيان ،يک متارکه سربازو بدون قيد وقت را با اسرائيل تمديد نمايند. گروه هاي فلسطيني اين تصميم را امروز پنجشنبه بدنبال ملاقاتي با محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطين در قاهره اتخاذ نمودند. گروه هاي متذکره با نشر اعلاميه گفته اند که دوام آتش بس به تعهد اسرائيل در متوقف ساختن تمام حملات عليه فلسطيني ها منوط ومربوط است .

محمود عباس و ايريل شارون صدراعظم اسرائيل اين آتش بس رابروز هشتم فبروري طي ملاقات سران در مصر اعلام داشته بودند محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطين با تندروان فلسطيني در قاهره ملاقات نمود تا آنها در پيوستن در اين آتش بس متقاعد سازد ايريل شارون ميگويدفلسطيني ها بايد در پهلوي موافقه به آتش بس ،گروه هاي تندرو را خلع سلاح وغير فعال سازند .

XS
SM
MD
LG