لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحدهُ امريکا از کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نخواهد خواست تا از چين در مذاکرات فعلي اش در ژنيو مراقبت نمايد.  - 2005-03-17


سخنگوي ايالات متحده امريکا در ژنيو گفت واشنگتن مصصم است تا از ارائه تصميمي به چين خودداري نمايد، زيرا بيجين قدم هاي مثبتي جهت بهبود فعاليت هاي حقوق بشري برداشته است، چيزي که ايالات متحدهُ امريکا از سالها به اينطرف انتظار آنرا داشت. ولي سخنگوي ايالات متحده علاوه نمود که نگراني واشنگتن در مورد سوابق حقوق بشر چين ادامه خواهد داشت. در راپور حقوق بشر سال ۲۰۰۴ وزارت خارجهٌ امريکا، که در اواخر ماه گذشته به نشر رسيد، از بيجين به علت مجازات مداوم مردم آنکشور بخاطر انتقاد از حکومت و يا تهديد مقامات، انتقادات به عمل آمده است. در راپور همچنان آمده است که چين براي مجازات مخالفين خود از طريقهُ جنگ عليهٌ دهشت افگني استفاده مينمايد.

XS
SM
MD
LG