لینک های دسترسی

فسخ  ويزه  سفر  يک  رهبر تندرو  هندو به  ايالات  متحده - 2005-03-18


سفارت ايالات متحده در هند ميگويد ويزه سفر نريندرا مودي گونر ايالت پنجاب را به ايالات متحده که از طرف گروه هندي مدافع حقوق بشر به عدم اقدام براي متوقف نمودن خشونتهاي ضد مسلمانان متهم گرديده، فسخ کرده است. نطاق سفارت ايالات متحده امروز گفت ويزه مودي بموجب قانوني فسخ گرديد که مانع داخل شدن آن عده از مامورين حکومت ها به ايالات متحده ميگردد که مستقيماً ويا بطور غير مستقيم مسؤل تخلفات بر آزادي هاي مذهبي باشند. اين رهبر تندرو هندو، گورنر ايالت غربي گجرات هند است که درانجا در حدود دو هزار نفر که اکثر آنها مسلمانان بودند در يک بغاوت مذهبي در سال دو هزار و دو کشته شدند. اين خشونت فرقوي از آتش زدن بر يک قطار آهن نشات کرد که دران پنجاه و نُه زاير هندي کشته شدند. زايرين هندو مسلمانان تندرو را مسؤل اين حريق دانستند. مودي از تصميم ايالات متحده براي فسخ ويزه او انتقاد کرده است.

XS
SM
MD
LG