لینک های دسترسی

Breaking News

البرادعي: ايران به تضمينات امنيتي ايالات متحده ضرورت دارد. - 2005-03-21


رئيس اداره ذروي ملل متحد ميگويد ايران در بدل تضمين عدم توليد اسلحه ذروي عاقبت بتضمينات امنيتي ايالات متحده ضرورت خواهد داشت. محمد البرادعي، رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي امروز در پاريس در حاشيه کنفرانسي روي آينده انرژي ذروي بات خبرنگاران صحبت کرد. او گفت وقتي اروپائي ها و ايراني ها موضوعات امنيتي را مورد بحث قرار ميدهند واشنگتن بايد دخيل گردد. محمد البرادعي ميگويد اميت منطقوي صرف يک موضوع اروپائي نيست. برتانيه، فرانسه و آلمان به ايران در بدل صرف نظر شکردن تهران از فعاليت هاي غني سازي يورانيم که قابليت توليد مرکبات مورد ضرورت توليد اسلحه ذوري را بوجود مياورد، مشوق هاي سياسي و اقتصادي عرضه کرده اند. ايالات متحده که ايران را بکوشش پنهاني جهت توليد اسلحه ذروي متهم ميکند اکنون با عرضه مشوق هاي علاوگي از مساعي اروپا پشتيباني ميکند. ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آن کشور صرف براي توليد برق است.

XS
SM
MD
LG