لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان اسرائيل لايحه همه پرسي بر خروج از غزه را رد کرد - 2005-03-28


پارلمان اسرائيل لايحه اي را رد کرد که خواستار همه پرسي بر پلان اريل شرون، صدراعظم براي خروج ناقلين و عساکر يهودي از باريکه غزه و چهار منطقه کوچک کرانه غربي رود اردن در سال جاري ميشود. اين راي گيري امروزي که دران ۷۲ راي مخالف و ۳۹ راي موافق بود، تقريباً بکوشش مخالفين خروج از غزه که ميخواستند پلان را از مسير آن خارج کنند خاتمه ميبخشد. بموجب پلان خروج، همه ۲۱ مسکونه يهودي در غزه، همراه با چهار مسکونه از ۱۲۰ مسکونه در اراضي اشغالي کرانه غربي رود اردن تخليه ميشود. همه پرسي اين پلان خروج را از ماه جولاي که تاريخ آغاز آن بود بتاخير ميانداخت. در عين زمان، عساکر اسراتئلي امروز بر شهرک جنين در کرانه غربي رود اردن حمله کرده، هشت نفري را توقيف کردند که بعضويت در جهاد اسلامي متهم هستند. اردوي اسرائيل ادعا ميکند که مظنونين راکت ها و مرمي هاي ابتدائي هاوان را براي حملات آينده شان توليد ميکردند.

XS
SM
MD
LG