لینک های دسترسی

Breaking News

اظهار نارضايتي طرفداران  ديموکراسي در برما از کميسيون  ااتحاديه اروپائي - 2005-04-05


حاميان وفعالين ديموکراسي دربرما ميگويند کميسون اتحاديه اروپائي اجازه نميدهد آنها در يک کانفرانس منعقده بر برما شرکت کنند . امروز سه شنبه يک جلسه مباحثه توسط يک هيات وپنل خاص بر امکانات ديموکراسي در برما جز مراسم و فعاليت هائي بود که در بروکسل ترتيب يافته بود . اما گروه» مبارزه برما يو که« ميگويد اين پنل پر از افرادي است که خواهان رفع تعذيرات عليبه حکومت نظامي رنگون اند . کميسون اروپائي بلندترين اورگان اداري اتحاديه اورپائي است که اخيراً بر زمامداران برما فشار وارد کرده اصلاحات ديموکراتيک را در پيش گيرند .

XS
SM
MD
LG