لینک های دسترسی

تعويق قبولي استعفاي عسکر آقايوف از جانب پارلمان قرغزستان . - 2005-04-07


پارلمان قرغزستان بارديگر قبولي رسمي استعفاي عسکر آقايوف رئيس جمهور را به تعويق انداخت . اعضاي پارلمان که امروز تشکيل جلسه دادند تصميم گرفتند تا روز جمعه باز جلسه نمايند و استعفاي آقايف را مورد بحث قرار داده و راه را براي يک انتخابات جديد رياست جمهوري که بروز ۲۶ جون تعين شده باز نمايند. مامورين ميگويند نمايندگان تمام احزاب سياسي قرغزستان بايد هنگاميکه اتسعفاي آقايوف قبول ميشود وپيامش براي ملت قرائت ميگردد، حاضر باشند.اين جريان از طريق رسانه هاي خبري جمعي بشکل زنده نشر خواهد شد. رئيس جمهور مخلوع قرغزستان مي گويد، وي دو هفته قبل بخاطري از کشور فرار کرد تا جلو جنگ داخلي را بگيرد. در يک خطابه استعفائيه، ثبت شده در يک ويديو تيپ ، که امروز در پارلمان قزغزستان شنيده شد آقايوف ميگويد وي پستش را با يک وجدان پاک ترک ميکند. اين ويديو اوايل هفته در ماسکو وقتي ثبت شده که يک هيات اعضاي پارلمان قزغزستان استعفاي آقايوف را مورد بحث قرار ميدادند.

XS
SM
MD
LG