لینک های دسترسی

ايران  برگرانيدن جسد کاظمي را رد کرده است . - 2005-04-12


سيستم عدلي تندرو ايران در خواست کانادا را مبني بر برگردانيدن جسد يک ژورناليست عکاس کانادايي رد کرده که دوسال قبل در حاليکه در قيد ايران بسر مبيرد وفات يافته است. زهرا کاظمي متولد درايران ، چند روز بعد از آنکه بخاطر گرفتن عکسهايي از جريان يک مظاهره در خارج يک زندان ايران جايي که بسياري ناراضيان نگهداشته ميشدند، باز داشت گرديد، در ماه جولاي سال ۲۰۰۳در اثر خونريزي مغزي در زندان وفات يافت. يک نطاق قضايي ايراني امروز سه شنبه بخ خبرنگاران گفت ظه تقاضا ها بخاطر بر گردانيدن جسد خانم کاظمي باساس قوانين ايران غير عملي ميباشد. وي گفت سيستم عدلي ايران هنوز در باره مرگ وتحقيقات ميکند. سال گذشته يک محکمه ايراني يک کارمند استخبارات را که به قتل خان کاظمي ملزم بود ،برائت داده گفت وي بعد از ضعف کردن واصابت سرش بزمين وفات يافته است . اما اصآح طلبان و فعالين حقوق بشر ميگويند که زهرا کاظمي تا سرحد مرگ شکنجه شده است . جسد کاظمي در شهر مرکزي شيراز ايران دفن شده است .

XS
SM
MD
LG