لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال وزير خارجه هند توسط رئيس جمهور بش در قصر سفيد - 2005-04-14


رئيس جمهور بش امرو زپنحشنبه از نتوار سنگ وزير خارجه هند استقبال نمود. قصر سفيد تا کنون تفصيلاتي درمورد جلسه دورهبر نشر نکرده اما ديپلوماتها ميگويند اين ملاقات بخاطري تقسيم اوقات شده بود تا اهميتي را که واشنگتن در روابط با دهلي جديد قايل است، انتقال دهد. اداره رئيس جمهور بش فروش طبارت جت جنگي اف ۱۶ را به پاکستان رقيب هند ماه گذشته لعلام داشت . مامورين حکومتي ميگويند در آنزمان گفته بودند که آنها هند را کمک خواهند کرد تا بحيث يک قدرت بزرگ جهاني عرض اندام کند. بروز دوشنبه نطاق وزارت خارجه امريکا گفت مطمئن نبود که آيا ايالات متحده فروش طيارات اف ۱۶ ويا اف ۱۸ را به هند پيشنهاد کرده است . قرار بود کاندليزا رايس وزير خارجه امريکا در جلسه امروزي قطر سفيد اشتراک نمايد،ودر نظر داست تا با نتوار سنگ در ساعات بعد تر امروزنهار کاري صرف نمايد.

XS
SM
MD
LG