لینک های دسترسی

Breaking News

مشوره جهت انتخاب صدراعظم جديد لبنان - 2005-04-15


(ايميل لاهود) رئيس جمهور لبنان با اعضاي پارلمان آنکشور روي انتخاب صدراعظم جديد جهت رهبري کشور در انتخابات ماه مي به مشوره آغاز نموده است. قرار است رئيس جمهور )لاهود( کانديد اين کرسي را که بايد از طرفداري اکثريت اعضاي پارلمان برخوردار باشد، امروز جمعه معرفي نمايد. به اساس قانون اساسي لبنان، صدراعظم بايد يک سني مذهب باشد. ناظرين سياسي ميگويند دو شخصي که از امتيازات براي اين وظيفه برخوردار هستند، )عبدل الرحمن مراد( وزير دفاع سابق، و )نجيب ميخاتي( وزير سابق و يک تاجر است. )جفري فلتمن( سفير ايالات متحدهُ امريکا در لبنان از اقدام رئيس جمهور استقبال نموده و آن لبنان را در قسمت انتخاب صدراعظم جديد را يک اقدام نيک جهت ايجاد فرصت براي انتخابات خواند. حکومت جديد بايد يک ماه قبل از راي گيريانتخابات، انتخاب گردد. لبنان، بعد از قتل )رفيق حريري( صدراعظم سابق آنکشور، صحنهُ شورش ها و ناآرامي هاي سياسي بوده است. قتل حريري باعث ايجاد تظاهرات و اتهامات عليهُ سوريه و طرفدارانش در حکومت لبنان، و اخراج هزاران عسکر سوريه از لبنان گرديده است.

XS
SM
MD
LG