لینک های دسترسی

Breaking News

رايس در مورد ديموکراسي در روسيه اظهار نگراني کرد. - 2005-04-19


کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده در مورد ديموکراسي در روسيه اظهار نگراني کرده است. او در راه سفر به ماسکو گفت روند اوضاع در روسيه بجانب ديموکراسي مثبت نبوده است. خانم رايس در مورد وضع وسايل نشراتي و تمرکز قدرت در روسيه اظهار نگراني کرد. قرار است او در ماسکو با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه مذاکره کند. انتظار ميرود آنها مسافرت تاريخ نهم مي جورج بش، رئيس جمهور را بماسکو بمناسبت شصتمين سالگرد ختم جنگ جهاني دوم در اروپا، مورد بحث قرار دهند. بعد از مواصلت وزير خارجه ايالات متحده بماسکو، بعوض هوتل مجوزه اقامتش باقامتگاه سفير رفت رفت زيرا تهديد موجوديت بم دران هوتل دريافت شده بود. مقامات موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند. خانم رايس بعد از مذاکرات در ماسکو جهت اشتراک در جلسه وزراي ناتو به لتوانيا خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG