لینک های دسترسی

Breaking News

استقبال پاپ بندکت از خبرنگاران در واتيکان - 2005-04-23


پاپ بندکت ميگويد که وي ميخوهد به » گفت و شنود « سرگشاده با خبرنگاران مانند پاپ جان پال دوم ، سلفش در دوران وظيفه اش بحيث پاپ ادامه دهد وي امروز شنبه با چهار هزار خبرنگاران که از جانب واتيکان به انها اجازه داده شده بود خاطرنشان ساخت که مسووليت انها ، بايد جستجوي واقعيت ها و دفاع از کرامت انساني باشد پاپ ۷۸ ساله که در المان تولد يافته است هنگاميکه از انگليسي به فرانسوي و بعد به الماني صحبت ميکرد با کف زدنها استقبال شد جوزف راتسنگر سابق ، بروز يکشنبه در ميدان سنت پيترز، بحيث پاپ صحبت خواهد کرد . توقع ميرود رهبران کشور ها و اعضاي خانواده هاي سلطنتي اروپا و نيم مليون از پيروان در مراسم در ميدان جمع شوند هيات ايالات متحده را جب بش ، والي ايالت فلوريدا و برادر رئيس جمهور امريکا رهبري خواهد کرد

XS
SM
MD
LG