لینک های دسترسی

Breaking News

توقيف  شدن چهار فلسطيني  در ارتباط به تزئيد هشدار ازدهشت افگني  - 2005-04-24


مطبوعات و منابع خبري اسرائيلي ميگويند چهار فلسطيني که اوايل امروزيکشنبه بازداشت شدند به هشدار تشديد يافته از دهشت افگني ،که پليس اسرائيل را بروز شنبه در حالت آماده باش زياد قرار داد، هيچ نوع ارتباطي ندارند . پليس اسرائيل اظهار عقيده مي کند که هر چهار بازدشت شده کارگراني بودند که بطور غير قانوني وارد اسرائيل شده بودند . پليس ميگويد هيچ مظنون ديگر مرتبط به مواظبت امنيتي بازداشت نشده است و راديوي اسرائيل ميگويد هشدار امنيتي اسرائيل اواخر روز شنبه رفع شد . اسرائيل ميگويد ساحل غربي و باريکه غزه بروي ترافيک مسدود خواهد ماند . .

XS
SM
MD
LG